Nr. ewidencyjny nieruchomości.
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2)
Prawo do gruntu
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
WA/B/01
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
Warszawska 9A, 9B
Kościuszki 6, 6A, 6B
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
17 242,00
Prawo do gruntu:
własność
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
WA/B/02
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
Kościuszki 4,4A
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
2852,00
Prawo do gruntu:
własność
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
WA/B/03
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
Dłuskiego 4A,6
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
3257,00
Prawo do gruntu:
własność
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
WA/B/04
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
Dłuskiego 2,4
Warszawska 7
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
4723,00
Prawo do gruntu:
własność
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
WA/B/05
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
Warszawska 15
Czaplickiego 1
Czaplickiego 3A
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
6503,00
Prawo do gruntu:
własność
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
WA/B/06
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
Czaplickiego 3,5
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
3032,00
Prawo do gruntu:
własność
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
WA/B/07
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
Warszawska 11/13
pawilon handlowy
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
2687,00
Prawo do gruntu:
użytkownik wieczysty
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
WA/B/08
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
Czaplickiego 9
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
722,00
Prawo do gruntu:
użytkownik wieczysty
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
WA/B/09
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
garaże murowane Dłuskiego 8 i 8A - 32 szt.
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
1484,00
Prawo do gruntu:
użytkownik wieczysty
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
WA/S/01
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
Kotłownia osiedlowa przy ul. Dłuskiego
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
915,00
Prawo do gruntu:
użytkownik wieczysty
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
WA/S/02
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
Parking dwupoziomowy z drogą wewnętrzną przy ul. Dłuskiego 6A
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
1079,00
Prawo do gruntu:
użytkownik wieczysty
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
WA/S/03
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
Plac zabaw przy ul. Dłuskiego/Reymonta
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
2272,00
Prawo do gruntu:
użytkownik wieczysty
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
WA/S/04
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
Droga osiedlowa, przy ul. Kościuszki
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
5417,00
Prawo do gruntu:
użytkownik wieczysty
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
WA/S/05
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
Hydrofornia przy ul. Kościuszki
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
3747,00
Prawo do gruntu:
użytkownik wieczysty
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
WA/S/06
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
Warszawska
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
1492,00
Prawo do gruntu:
użytkownik wieczysty
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
WA/S/07
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
Garaże blaszane ul. Dłuskiego
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
3001,00
Prawo do gruntu:
użytkownik wieczysty