Lp.
Nazwisko i imię
Funckcja
Lp.:
1
Nazwisko i imię:
Krystyna Czajka
Funkcja:
Przewodniczący osiedla