Spółdzielnia wynajmie nowy lokal mieszkalny przy ul. Lecha 13 w Otwocku o pow. użytkowej 63,81 m2(2 pokoje, kuchnia, łazienka i przedpokój) w budynku na II piętrze z windą. Ofertę pisemną zawierającą: imię, nazwisko, adres oferenta, proponowaną wysokość czynszu, czas najmu, prosimy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni. Więcej Informacji udziela sekcja członkowsko – mieszkaniowa, pok. 24 lub 23 w siedzibie spółdzielni, tel. 22/779-42-27 wew. 34 lub 33, czlonkowski@otwockasm.com.pl, zdjęcia mieszkania w zakładce inwestycje-przetargi.https://www.otwockasm.com.pl/inwestycje/

 

 

x

Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa powstała w 1958 roku i mimo wielu zawirowań w tej ponad 60-letniej historii swego istnienia, nieprzerwanie działa  i sukcesywnie się rozwija. Zasoby Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej są miejscem zamieszkania dla coraz większej liczby mieszkańców.  Budynki mieszkalne  Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej położone są na terenie trzech  miast: Otwocka, Karczewa i Józefowa.

Obecny stan zasobów Spółdzielni ( na 31.12.2020 r) to 186 budynków w tym 169 budynków mieszkalnych z 5.5590 mieszkaniami, 17 budynków usługowych ze 124 lokalami usługowymi.

W ramach w/w zasobów lokalowych Spółdzielni występuje zróżnicowany stan własnościowy poszczególnych lokali.

Najwięcej lokali mieszkalnych to lokale ze statusem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (3542 mieszkań tj. ca 63% zasobów lokalowych) a następnie z odrębną własnością (1914 lokali mieszkalnych tj. ca 34% zasobów lokalowych).

Pozostałe101  lokali zajmowane są na podstawie lokatorskiego prawa do lokalu oraz na podstawie umów najmu.

Istnieje również niewielka ilość lokali zajmowanych bez tytułu prawnego.

Poza obsługą eksploatacyjną własnych zasobów lokalowych Spółdzielnia na podstawie zawartych umów sprawowała w 2020 roku zarząd nieruchomościami  wspólnot mieszkaniowych.

Ponadto Spółdzielnia posiada:

  • klubu osiedlowe, w których prowadzona jest ożywiona działalność kulturalna
  • pawilony handlowo – usługowe
  • kotłownie osiedlowe
  • zespoły garażowe
  • bazę własnego wykonawstwa remontowo – konserwacyjnego

Od wielu lat Spółdzielnia prowadzi szeroki zakres prac remontowo – modernizacyjnych związanych z poprawą izolacyjności cieplnej budynków i prace te będą kontynuowane niezależnie od bieżących prac remontowych. Wymierne efekty tych działań są widoczne w postaci zmniejszonego zużycia ciepła i poprawy estetyki osiedli.

Spółdzielnia nieprzerwanie prowadzi działalność inwestycyjną. Ceny realizowanych przez nas mieszkań są konkurencyjne w stosunku do innych inwestorów w aglomeracji podwarszawskiej.

Osoby zainteresowane pozyskaniem mieszkań i lokali użytkowych zachęcamy do kontaktu.