Szanowni Państwo,

Prowadzony jest odczyt podzielników ciepła. Harmonogram z informacjami o godzinach i datach odczytu jest umieszczony na naszej stronie w zakładce aktualności.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny 22 779 40 27 w.11

OSM

 

 

x

Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa powstała w 1958 roku i mimo wielu zawirowań w tej ponad 60-letniej historii swego istnienia, nieprzerwanie działa  i sukcesywnie się rozwija. Zasoby Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej są miejscem zamieszkania dla coraz większej liczby mieszkańców.  Budynki mieszkalne  Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej położone są na terenie trzech  miast: Otwocka, Karczewa i Józefowa.

Liczba członków Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogółem na 31.12.2023 rok wynosi 6416.

Obecny stan zasobów Spółdzielni ( na 31.12.2023 r) to 187 budynków w tym 170 budynków mieszkalnych z 5.688 mieszkaniami, 17 budynków usługowych ze 124 lokalami usługowymi.

W ramach w/w zasobów lokalowych Spółdzielni występuje zróżnicowany stan własnościowy poszczególnych lokali.

Najwięcej lokali mieszkalnych to lokale ze statusem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (3484 mieszkań tj. ca 61% zasobów lokalowych) a następnie z odrębną własnością (2022 lokali mieszkalnych tj. ca 36% zasobów lokalowych).

Pozostałe 90  lokali zajmowane są na podstawie lokatorskiego prawa do lokalu oraz na podstawie umów najmu.

Istnieje również niewielka ilość lokali zajmowanych bez tytułu prawnego.

Poza obsługą eksploatacyjną własnych zasobów lokalowych Spółdzielnia na podstawie zawartych umów sprawowała w 2023 roku zarząd nieruchomościami  wspólnot mieszkaniowych.

Ponadto Spółdzielnia posiada:

 • klubu osiedlowe, w których prowadzona jest ożywiona działalność kulturalna
 • pawilony handlowo – usługowe
 • kotłownie osiedlowe
 • zespoły garażowe
 • bazę własnego wykonawstwa remontowo – konserwacyjnego

Od wielu lat Spółdzielnia prowadzi szeroki zakres prac remontowo – modernizacyjnych związanych z poprawą izolacyjności cieplnej budynków i prace te będą kontynuowane niezależnie od bieżących prac remontowych. Wymierne efekty tych działań są widoczne w postaci zmniejszonego zużycia ciepła i poprawy estetyki osiedli.

Spółdzielnia nieprzerwanie prowadzi działalność inwestycyjną. Ceny realizowanych przez nas mieszkań są konkurencyjne w stosunku do innych inwestorów w aglomeracji podwarszawskiej. W roku 2023 zakończono budowę jednego z dwóch budynków wielorodzinnych  “Ługi IX budynek A” . W budynku znajduje się 75 lokali mieszkalnych oraz 43 miejsca postojowe w halach garażowych podziemnych. Kontynuowana w 2024 roku jest budowa drugiego bliźniaczego  budynku wielorodzinnego , w którym znajdować się będzie  75 lokali mieszkalnych z 43 miejscami postojowymi. Zadanie inwestycyjne  realizowane jest na zasadach spółdzielczych.

Osoby zainteresowane pozyskaniem mieszkań i lokali użytkowych zachęcamy do kontaktu z naszym biurem.


Rys historyczny spółdzielni od chwili jej powstania.

W dniu 10 września 1958 r. grupa 21 członków na walnym zgromadzeniu założycielskim powołano do życia Otwocką Spółdzielnię Mieszkaniową. Na tym samym zebraniu wybrano pierwszy 5-osobowy Zarząd Spółdzielni i pierwszą 9-osobową Radę Nadzorczą.

Oto nazwiska członków założycieli Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej:

 1. Pani Krystyna Brudzińska

 2. Pan Zygmunt Pieszkowski

 3. Pan Wiesław Dendek

 4. Pan Jerzy Gromut

 5. Pani Ewa Hirszel

 6. Pani Stanisława Janczarska

 7. Pan Henryk Kołodziejczyk

 8. Pan Kazimierz Krepski

 9. Pan Andrzej Lewicki

 10. Pan Jan Mikina

 11. Pan Zygmunt Malinowski

 12. Pan Ignacy Przybylski

 13. Pan Józef Pleban

 14. Pani Wanda Przeczkowska

 15. Pan Stanisław Skierski

 16. Pani Helena Skirmunt

 17. Pan Mieczysław Sobierzek

 18. Pan Zbigniew Widbek

 19. Pan Wacław Walczak

 20. Pan Eugeniusz Wtulich

 21. Pan Stanisław Zawarczyński

Pierwszy 5-osobowy Zarząd Spółdzielni został wybrany na zebraniu założycielskim w następującym składzie:

Pan Henryk Kołodziejczyk – Prezes Zarządu

Pan Andrzej Lewicki – Wiceprezes Zarządu

Pan Zygmunt Malinowski – Sekretarz Zarządu

Pan Kazimierz Krepski – Członek Zarządu

Pan Stanisław Skierski – Członek Zarządu

Na tym samym zebraniu wybrano pierwszą Radę Nadzorczą w 9-osobowym składzie, a jej przewodniczącym został Pan Wiesław Dendek.

Już 17 października 1958 r. Spółdzielnia uzyskała osobowość prawną poprzez wpisanie do rejestru sądowego. Władza wspierała raczkującą Spółdzielnię i wyposażyła w prawo do wykupu z zasobów miejskich budynku w budowie, obecnie Andriollego 48/50. Uroczyste wręczenie kluczy członkom Spółdzielni, do 12 mieszkań, w pierwszym budynku Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyło się 7 lutego 1959 r. Tutaj też, na poddaszu, rozpoczęła się administracyjna działalność nowej Spółdzielni. W tym miejscu został także wyłoniony zarząd, rada nadzorcza. Tutaj przygotowano plany do budowy pierwszego osiedla.

Uzyskano teren pod budowę przy ul. Poniatowskiego i Kmicica oraz w ekspresowym tempie, jak na obecne czasy, w pół roku, uporano się z opracowaniem projektów, uzgodnieniami, uzyskaniem pozwoleń dla pierwszych 4 budynków mieszkalnych Osiedla Kmicica. Już w maju 1959 r. rozpoczęto budowę pierwszego etapu tego osiedla (4 bloki). W dniu 12 czerwca 1959 r. w uroczystej oprawie odbyło się wmurowanie aktu erekcyjnego w pierwszym budynku na Osiedlu Kmicica.

Nie było łatwo w tym czasie, do Spółdzielni trzeba było ludzi namawiać. Bardziej byli zainteresowani budowaniem na własność, budowaniem domków jednorodzinnych. Dopiero sukces budowy -mieszkanie po 2 latach -spowodowały, że przybywało członków Spółdzielni.

Pierwsze budynki i mieszkania na Osiedlu Kmicica zostały oddane do użytku w 1961 r. W 1964 r. powstała tam pierwsza w Spółdzielni Rada Osiedlowa z zadaniem współdziałania z Radą Nadzorczą i Zarządem w gospodarowaniu osiedlem oraz inicjowaniu i koordynowaniu pracy społecznej mieszkańców osiedla.

Zaczęto dostrzegać w woj. warszawskim działalność Spółdzielni, przyznając jej pierwsze miejsce we współzawodnictwie o tytuł najlepszej spółdzielni w zakresie gospodarki mieszkaniowej za 1964 r. W 1965 r. otrzymała pierwsze miejsce w województwie w zakresie gospodarki mieszkaniowej o tytuł przodującej spółdzielni oraz wyróżnienie Centralnego Związku w tym samym zakresie, w skali całej Polski.

W 1964 r. rozpoczęto budowę osiedla w Michalinie (6 budynków). W 1965 r. oddano tam pierwsze budynki, a w 1966 r. zakończono budowę. W związku z takim sukcesem w tym samym roku otrzymano zgodę na budowę osiedla przy ul. Warszawskiej, gdzie ze względu na zalesienie nie było mowy o uprzemysłowionych formach budowy, a tylko o tradycyjnych.

W 1965 r., z uwagi na liczbę członków, zmianie uległa formuła walnego zgromadzenia na zebranie delegatów. Powstał biuletyn informacyjny, wydawany raz na kwartał. Państwo wprowadziło oszczędnościowe książeczki mieszkaniowe, na których miano zbierać oszczędności na przyszłe mieszkanie. Pojawił się też zawinkulowany wkład i nowe pojęcie „kandydat na członka”.

Przy ul. Poniatowskiego 24 wybudowano małe zaplecze biurowe, magazynowe i warsztatowe dla grupy budowlanej, od 1966 r. funkcjonującej jako Zakład Budowlano-Remontowy, jednostka na pełnym wewnętrznym rachunku gospodarczym. W takiej formie działał on do 1993 r. kiedy to został włączony do Spółdzielni, zatrudniając w szczytowym okresie ok. 100 pracowników.

W 1970 r. lokalne władze postanowiły zrejonizować budownictwo mieszkaniowe. Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej przypadła rola budowania poza Otwockiem, na terenie powiatu, co było bardzo trudne z powodu nie uzbrojenia terenu. W związku z tym cofnięto wcześniej przyznane lokalizacje. Rozwiązaniem tej sytuacji stało się połączenie w dniu 30 czerwca 1974 r. z Miejską Spółdzielnią Mieszkaniową „Służby Zdrowia”, budującą na terenie Otwocka. Dzięki tym działaniom 30 budynków liczących 895 mieszkań weszło w skład Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Jednym z zadań polityki społecznej lat 70. ubiegłego stulecia było budownictwo mieszkaniowe. Otwarto się na pomysł wyjścia z miasta i wybudowania między Karczewem a Otwockiem, na Ługach, nowoczesnego osiedla. Był to teren w znacznej części składający się z poletek leżących odłogiem i chaszczy. W tym czasie, budowano kotłownię w Karczewie i wykonywano całą infrastrukturę na Osiedlu Ługi. W skoncentrowano się na wykorzystanie już posiadanych terenów, czyli budownictwo „plombowe”, przez wykonawstwo zlecone, i przez własny Zakład Budowlano-Remontowy. Wzrastała ilość członków oczekujących, którzy zgłaszali się do Zarządu w sprawie mieszkaniowej i naciskali na władze Spółdzielni – nawet do ok. 100 osób tygodniowo. Rozdziału znikomej ilości lokali, przy skomplikowanych zasadach rozdziału, wywoływało niekończącą się falę zażaleń zawiedzionych osób i kontroli władz.

Na początku lat 80 największym wyzwaniem okazała się rosnąca ilość członków oczekujących. Było ich ok. 2500, a zarejestrowanych kandydatów na członków prawie 17 000. Odpowiedzią na rosnącą liczbą członków oczekujących było zaplanowanie powstania dużego osiedla Ługi – największej inwestycji w Spółdzielni, z zaplanowana ilością 5000 mieszkań. Miało to być osiedle na miarę ówczesnej mody, osiedle sypialnia, ale z pełną infrastrukturą. Na terenie osiedla zaplanowano szkoły, przedszkola, żłobki, przychodnie, do dziś udało się zrealizować nieco ponad 2000 mieszkań. W tamtym okresie brakowało swobody projektów, projekty były typowe, wskazywano wykonawcę i ilość mieszkań, które można było wybudować w danym roku. Liczba oddawanych mieszkań była znacznie wyższa niż w obecnych czasach. Zdarzały się okresy, że oddawano rocznie ponad 200 mieszkań do zasiedlenia. Pomimo ogólnego kryzysu, braku wszystkiego był to okres rozkwitu budowlanego Spółdzielni.

Zmiana ustroju w kraju zastała Spółdzielnię ze 121 budynkami z 4329 mieszkaniami. Zmiana przepisów spowodowała wybór nowych władz. W OSM nie było rewolucji, inaczej niż w wielu innych spółdzielniach. Nowo wybrana Rada Nadzorcza powierzyła kierowanie Spółdzielnią dotychczasowemu Zarządowi.

Na początku lat 90 wyzwaniem była gospodarka cieplna, węglowe kotłownie osiedlowe były wyeksploatowane i nieekonomiczne. Kiedy pojawiły się szanse na zmianę sposobu zaopatrywania w ciepło, natychmiast do tego przystąpiono. Najpierw zajęto się kotłownią na Osiedlu Stadion – udało się ją podłączyć do centralnej kotłowni w Karczewie. Natomiast kotłownie na Osiedlu Tysiąclecia, Kmicica i w Michalinie zostały przebudowane na kotłownie gazowe. Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa jest jedną z pierwszych spółdzielni, która zastosowała zawory termostatyczne. Byliśmy też jedną z pierwszych spółdzielni, która zastosowała do rozliczeń zużycia ciepła tzw. podzielniki kosztów. Następną naszą inicjatywą było założenie wodomierzy w lokalach. Miało to stopniowo zastąpić, wprowadzone w 1991 r., rozliczenie ryczałtem na osobę, gdyż wcześniej zużycie wody rozliczano na m2 powierzchni użytkowej.

Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa była też jedną z pierwszych, która rozpoczęła docieplanie budynków, w takich systemach, jakie były wtedy dostępne. Byliśmy pierwszą spółdzielnią, która wygrała konkurs w Ekofunduszu w 1997 r. na działania proekologiczne. Nasz wniosek „Redukcja zanieczyszczeń atmosfery poprzez modernizację systemów zaopatrzenia w ciepło Osiedli Tysiąclecia i Kmicica Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej” został zaakceptowany. Za otrzymane środki unijne – 1523 tys. zł, a było to ok. 50% inwestycji, przebudowaliśmy kotłownię na Osiedlu Tysiąclecia wraz z całym układem sieci cieplnej i dociepleniem budynków, jak również kotłownię na Osiedlu Kmicica z wymianą całej sieci cieplnej. W ramach tego programu docieplono 20 budynków. Przygotowano wieloletnie programy dociepleń budynków, które były kontynuacją rozpoczętego w latach 90. programu dociepleń.

W październiku 2012 r. został zakończony trwający od 2006 r. proces przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów. Przekształcenia te zostały dokonane z zastosowaniem 99% bonifikaty, co było wynikiem licznych starań władz Spółdzielni. W wyniku tego procesu wszystkie będące w zasobach Spółdzielni nieruchomości gruntowe zabudowane budynkami mieszkalnymi posiadają już prawo własności. Było to też konsekwencją prowadzonej od ponad 10 lat regulacji stanów prawnych nieruchomości, prostowania wieloletnich zaszłości, w przypadku których nie przywiązywano wagi do własności gruntu. W 2000 r. pod 20 budynkami znajdowały się grunty o nieuregulowanym stanie prawnym. Jako ciekawostkę można przedstawić fakt, że na Osiedlu Ługi granica pomiędzy Karczewem a Otwockiem przebiegała przez środek budynku i istniały takie mieszkania, gdzie pokój był w innej miejscowości niż kuchnia. Ta sprawa też została uregulowana i tę granicę przesunięto.

Należy podkreślić, że obecnie dokonane też zostało przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności gruntu pod nowe nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi Spółdzielni z zastosowaniem 99% bonifikaty.

Została też przekazana Miastu Otwock droga osiedlowa na oś. Batorego wraz z miejscami postojowymi.

W dniu 29 marca 2011 r. w Hotelu Bristol w Warszawie zauważono Spółdzielnię na uroczystości podsumowującej wyniki ogólnopolskiego Rankingu Spółdzielni Mieszkaniowych w 2010 r. Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa uzyskała zaszczytne wyróżnienie w kategorii „Spółdzielnie mieszkaniowe duże z przychodem z inwestycji” za sprawność organizacyjną, efektywność ekonomiczną i stworzenie środowiska przyjaznego mieszkańcom. Dowodzi to, że Spółdzielnia jest dobrze zorganizowana, sprawnie funkcjonuje i właściwie służy mieszkańcom.

Stan zasobów

Ogólna powierzchnia użytkowa zasobów lokalowych Spółdzielni na dzień
31 grudnia 2022 roku wynosiła 272.597m
2 p.u. (bez garaży i parkingów), w tym powierzchnia lokali mieszkalnych – 260.040 m2 p.u.

Zasoby te obejmują 186 budynków, w tym:

 • 169 budynków mieszkalnych – 5.612 mieszkań,

 • 17 budynków usługowych – 125 lokali usługowych

Poza wymienionymi ilościami budynków i lokali w skład zasobów Spółdzielni na dzień 31 grudnia 2022 r., wchodzą:

 • garaże murowane – 150 szt.

 • garaże wbudowane – 14 szt. w 2-ch budynkach

 • działki pod garaże blaszane – 107szt

 • parking 2 – poziomowy – 1 szt. na 40 miejsc

 • parkingi osiedlowe strzeżone – 6 szt.

 • garaże wielostanowiskowe pod budynkami – 4 szt. na 54 miejsc

W ramach w/w zasobów lokalowych Spółdzielni występuje zróżnicowany stan własnościowy poszczególnych lokali.

Najwięcej lokali mieszkalnych to lokale ze statusem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu tj. 3.512 mieszkań (co stanowi 63% zasobów lokalowych) a następnie z odrębną własnością tj.1.988 lokali mieszkalnych (co stanowi 35% zasobów lokalowych).

Pozostałe 93 lokale zajmowane są na podstawie lokatorskiego prawa do lokalu oraz na podstawie umów najmu.

Istnieje również niewielka ilość lokali zajmowanych bez tytułu prawnego.

Poza obsługą eksploatacyjną własnych zasobów lokalowych Spółdzielnia na podstawie zawartych umów sprawowała administrowanie nieruchomościami w 20 wspólnotach mieszkaniowych.

Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa liczy ponad 6350 członków.

Ilość budynków oddanych w poszczególnych latach

ROK ODDANIA DO UŻYTKU

LICZBA BUDYNKÓW

ROK ODDANIA DO UŻYTKU

LICZBA BUDYNKÓW

ROK ODDANIA DO UŻYTKU

LICZBA BUDYNKÓW

1959

1

1979

2

1999

1

1961

3

1980

5

2000

2

1962

2

1981

3

2002

1

1963

5

1983

1

2003

1

1965

8

1984

3

2005

1

1966

5

1985

2

2008

1*

1967

2

1986

6

2009

2*

1968

3

1987

3

2010

1*

1969

5

1988

5

2011

1*

1970

6

1989

5

2012

1*

1971

6

1990

2

2013

1*

1972

8

1991

11

2015

1

1973

12

1992

8

2016

1*

1974

11

1993

6

2017

1*

1975

2

1994

1

2019

1

1976

4

1995

2

2020

1

1977

5

1996

2

RAZEM

167/9*

1978

3

1998

2

* budynki budowane w systemie deweloperskim, dla wspólnot

Spółdzielnia ciągle prowadzi inwestycje mieszkaniowe. Obecnie trwa realizacja budowy 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, z windami i garażem podziemnym na Osiedlu Ługi w Otwocku.

Działalność deweloperska

W listopadzie 2005 r. podjęto decyzję o budowie budynku przy ul. Dłuskiego 10, czterokondygnacyjnego z 40 mieszkaniami i 19 miejscami postojowymi w garażu podziemnym. Inwestycję rozpoczęto w 2006 r., a zakończono w 2008 r. Ustanowione zostały prawa odrębnej własności lokalu, ale zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami powstała wspólnota mieszkaniowa zarządzana przejściowo przez Spółdzielnię.

Pierwszą faktycznie inwestycją deweloperską, z założoną marżą zysku, była budowa przy ul. Danuty 6 i 8 na Ługach w Otwocku, rozpoczęta w 2008 r. W kolejnych latach wybudowano tam jeszcze 4 budynki.

Kolejną inwestycją realizowaną w systemie deweloperskim była budowa w Michalinie dwóch budynków wielorodzinnych wraz z podziemnym garażem wielostanowiskowym oraz samodzielnego zespołu garażowego. Inwestycja była prowadzona w okresie od 2015 do 2017r.

Wszystkie te działania zakończyły się sukcesem ekonomicznym, sprzedaż została zrealizowana z zakładanym zyskiem.

Działalność społeczna, oświatowa i kulturalna

Od początków swojej działalności Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa prowadziła działalność społeczną, oświatową i kulturalną. W nowo powstałych osiedlach uruchamiano świetlice, działały koła malarskie, modelarskie, fotograficzne, turystyczne i recytatorskie. Organizowane są imprezy dla dzieci: nieobozowe lato, akcje zimowe, choinki, wystawy malarstwa dziecięcego, wycieczki i kuligi. Nie była to duża baza lokalowa. Powierzchnia budynków, w których prowadzono ww. działalność, wahała się od 36 do 50 m2. Udział w zajęciach brało ok. 150 dzieci na 800 zamieszkałych w zasobach. Dorobek społeczno-kulturalny został szerzej na zewnątrz przedstawiony na 15-lecie Spółdzielni poprzez występy i wystawy artystyczne.

Działalność społeczno-kulturalna Spółdzielni rozszerzyła się po powstaniu w 1974 r. pierwszego klubu, przy ul. Poniatowskiego 1 – Proton, użytkowanego wspólnie z Instytutem Badań Jądrowych w Świerku.

W 1977 r. utworzono kolejną placówkę na Osiedlu Batory – Klub Batory. Działalność klubu kierowana była przez Dział Oświatowo-Wychowawczy.

W 1981 r. zagospodarowano i wyposażono Klub Perła na Osiedlu Stadion.

Na przełomie 1989 i 1990 r. powstał klub na Osiedlu Ługi, pierwotnie mający tylko 160 m2, a w kolejnej lokalizacji 481 m2, już jako Klub Grota.

Początek lat 90., okres transformacji, nie był dobry dla działalności kulturalnej. W tym czasie uległy likwidacji świetlice na Osiedlu Kmicica i w Michalinie, Klub Smok został przejęty przez Miejski Ośrodek Kultury, rozwiązano też umowę współpracy o finansowaniu działalności Klubu Perła przez Młodzieżowy Ośrodek Kultury.

W 1994 r. miasta Otwock i Karczew zaczęły dofinansowywać kluby.

Aktualna praca klubów Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej, tj. Batory, Perła i Grota, w których prowadzone są takie zajęcia jak: gimnastyka, aerobik, autorskie zajęcia plastyczne, szachy czy sekcje taneczne itp. Zajęcia przeznaczone są dla mieszkańców Otwocka, Karczewa i Józefowa z każdej grupy wiekowej.

Dodatkową działalnością klubów OSM są imprezy cykliczne i okolicznościowe – spotkania kół seniora, wyjazdy turystyczne i rekreacyjne po Polsce.

Władze Spółdzielni

Na przestrzeni 65 lat działania OSM zmieniały się osoby odpowiedzialne za kierunki działania i rozwój Spółdzielni. Wiele z nich znaczną część życia poświęciło dla pracy w Spółdzielni, zarówno członkowie Zarządu, jak i Rady Nadzorczej.

Oprócz wcześniej wymienionych 21 członków założycieli przypominamy również Przewodniczących Rady Nadzorczej oraz Prezesów Zarządu.

Przewodniczący Rady Nadzorczej:

  1. Pan Wiesław Dendek – 1958–1961 r.

  2. Pan Jerzy Kwiecień – 1961–1963 r.

  3. Pan Józef Śliwa – 1963–1966 r.

  4. Pan Jan Niski – 1966–1967 r.

  5. Pan Władysław Lechowski – 1967–1968 r.

  6. Pan Jarosław Dobosz – 1968–1971 r.

  7. Pan Franciszek Przywara – 1971–1974 r.

  8. Pan Jarosław Dobosz – 1974–1975 r.

  9. Pan Stanisław Jędrych – 1975–1978 r.

  10. Pan Kazimierz Trzpil – 1978–1985 r.

  11. Pan Wiesław Dendek – 1985–1989 r.

  12. Pan Kazimierz Trzpil – 1989–1990 r.

  13. Pan Tadeusz Bąk – 1990–2004 r.

  14. Pan Jan Krasowski – 2004–2011 r.

  15. Pan Tadeusz Bąk – 2011–2014 r.

  16. Pan Andrzej Kobza – 2014 – 2023

Funkcję Prezesa Zarządu Spółdzielni na przestrzeni minionych 65lat pełnili kolejno:

 1. Pan Henryk Kołodziejczyk – 1958–1960 r.
 2. Pan Włodzimierz Niski – 1960–1961 r.
 3. Pan Wiesław Dendek – 1961–1962 r.
 4. Pan Józef Śliwa – 1962–1963 r.
 5. Pan Tadeusz Maciejewski – 1963–1969 r.
 6. Pan Władysław Lechowski – 1969–1971 r.
 7. Pan Stanisław Janaszek – 1971–1972 r.
 8. Pan Fryderyk Węgrzyn – 1972–1973 r.
 9. Pan Hipolit Sidoruk – 1973–1974 r.
 10. Pan Mieczysław Rajkowski – 1974–1975 r.
 11. Pan Jan Koć – 1975–1977 r.
 12. Pan Antoni Bojarski – 1977–1984 r.
 13. Pan Leszek Grzenda – 1984–1999 r.
 14. Pan Kazimierz Trzpil – 1999–2011 r.
 15. Pan Józef Smorąg – 2012–nadal

Podsumowując,

Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa ma wiele atutów: wolne tereny inwestycyjne, własne lokale użytkowe, uporządkowane sprawy własnościowe, korzystną sytuację finansową. Przy racjonalnym gospodarowaniu z wykorzystaniem tych atutów Spółdzielnia może z optymizmem myśleć o nadchodzących latach i kolejnych jubileuszach. Oczywiście przy założeniu, że rozwiązania odgórne nie staną na drodze jej dalszego rozwoju.