Szanowni Państwo,

W związku z trwającym  stanem epidemii oraz liczbą przypadków zachorowań na COVID-19 spowodowanych  koronawirusem, mając na celu Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników Spółdzielni,  zachęcamy Państwa do załatwiania spraw telefonicznie lub drogą elektroniczną.

x

Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa powstała w 1958 roku i mimo wielu zawirowań w tej ponad 50-letniej historii swego istnienia, Spółdzielnia nieprzerwanie powiększała swój majątek i ilość mieszkańców, którzy zamieszkali w zrealizowanych w tym okresie budynkach na terenie m. Otwocka, Karczewa i Józefowa.

Obecny stan zasobów Spółdzielni to 184 budynki w tym 167 budynków mieszkalnych z 5.5510 mieszkaniami o łącznej powierzchni 254.380 m2.

W ramach w/w zasobów lokalowych Spółdzielni występuje zróżnicowany stan własnościowy poszczególnych lokali.

Najwięcej lokali mieszkalnych to lokale ze statusem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (3750 mieszkań tj. ca 68% zasobów lokalowych) a następnie z odrębną własnością (1528 lokali mieszkalnych tj. ca 28% zasobów lokalowych).

Pozostałe lokale zajmowane są na podstawie lokatorskiego prawa do lokalu oraz na podstawie umów najmu.

Istnieje również niewielka ilość lokali zajmowanych bez tytułu prawnego.

Wymienione wyżej zasoby lokalowe nie obejmują zrealizowanych przez Spółdzielnię w latach 2008-2010 4-ch budynków mieszkalnych o 127 lokalach mieszkalnych (1 budynek na osiedlu „Warszawska” i 3 budynki na osiedlu Ługi).

Dla wszystkich lokali w tych budynkach ustanowione zostało prawo odrębnej własności a obsługa eksploatacyjna tych budynków, jako nieruchomości stanowiących własność wspólnot mieszkaniowych sprawowana jest przez Spółdzielnię, jako Zarząd powierzony nieruchomością wspólną.

Poza obsługą eksploatacyjną własnych zasobów lokalowych Spółdzielnia na podstawie zawartych umów sprawowała w 2010 roku zarząd nieruchomościami 21 wspólnot mieszkaniowych.

Ponadto Spółdzielnia posiada:

  • klubu osiedlowe, w których prowadzona jest ożywiona działalność kulturalna
  • pawilony handlowo – usługowe
  • kotłownie osiedlowe
  • zespoły garażowe
  • bazę własnego wykonawstwa remontowo – konserwacyjnego

Od wielu lat Spółdzielnia prowadzi szeroki zakres prac remontowo – modernizacyjnych związanych z poprawą izolacyjności cieplnej budynków i prace te będą kontynuowane niezależnie od bieżących prac remontowych. Wymierne efekty tych działań są widoczne w postaci zmniejszonego zużycia ciepła i poprawy estetyki osiedli.

Spółdzielnia nieprzerwanie prowadzi działalność inwestycyjną. Ceny realizowanych przez nas mieszkań są konkurencyjne w stosunku do innych inwestorów w aglomeracji podwarszawskiej.

Osoby zainteresowane pozyskaniem mieszkań i lokali użytkowych zachęcamy do kontaktu.