PREZES ZARZĄDU Józef Smorąg

PREZES ZARZĄDU

Józef Smorąg

Prezes Zarządu od 01.01.2012 r.

Zakres odpowiedzialności i nadzoru to m.in:

 • organizacja i koordynacja całokształtu pracy Spółdzieni,
 • reprezentowanie jej na zewnątrz,
 • sprawy finansowo – księgowe i ekonomiczne Spółdzielni,
 • sprawy kadrowe, socjalne i administracyjne,
 • sprawy członkowsko – mieszkaniowe,
 • sprawy inwestycyjne.
Z-CA PREZESA ds. Techniczno - Eksploatacyjnych Krzysztof Cyra

Z-CA PREZESA ds. Techniczno - Eksploatacyjnych

Krzysztof Cyra

Z-ca Prezesa od 01.01.2021 r.

Do zakresu kompetencji i odpowiedzialności należą m.in.:

 • całokształt spraw związanych z gospodarką zasobami mieszkaniowymi,
 • nadzór nad działalnością administracji osiedlowych,
 • sprawy modernizacji, remontów i konserwacji zasobów Spółdzielni,
 • gospodarka cieplna,
 • nadzór i koordynacja działalności własnego wykonawstwa robót remontowo – konserwacyjnych.