Szanowni użytkownicy e-BOK, w związku z przerwą techniczną wynikającą z aktualizacji aplikacji, został wstrzymany czasowo dostęp ze strony internetowej Spółdzielni do e-BOK.
Nasi pracownicy są do Państwa dyspozycji w razie pytań dotyczących opłat za lokale jak i innych spraw, zapraszamy do kontaktu. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

 

x

  OTWOCKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ogłasza przetarg nieograniczony na remont balkonów w budynkach OSM.

  Oferty należy złożyć do skrzynki podawczej znajdującej się w wejściu do biura Spółdzielni od strony ul. Andriollego 54 lub

  bezpośrednio w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 13 oraz można  przesłać ofertę pocztą.

  Termin składania ofert upływa dnia 30.04.2021r. do godz. 1200.

  Zarząd OSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

  Szczegółowe informacje po kliknięciu w linki poniżej.


  Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa zaprasza do złożenia oferty cenowej w trybie „zapytania o cenę” na wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji kotłowni gazowej na osiedlu 1000-lecia w Otwocku oraz uzyskaniem prawomocnych pozwoleń na realizację zadania. Dokładny zakres prac w załączeniu.

  Termin wykonania dokumentacji 90 dni od daty podpisania umowy.

  Oferty należy złożyć w Biurze Zarządu Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Otwocku przy ul. Andriollego 54 w pokoju nr 13 (I piętro) do dnia 10.05.2021r. godz. 1200.

  Oferty należy składać z oznaczeniem: „Oferta na wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji kotłowni gazowej na osiedlu 1000-lecia w Otwocku.

  Kryterium oceny ofert: cena, termin wykonania.

  Specyfikacja zamówienia i inne dokumenty po kliknięciu w link poniżej

  wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji kotłowni gazowej na Os. 1000-lecia.


  Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa w nawiązaniu do otrzymanych zapytań do postępowania   na wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji kotłowni gazowej na osiedlu 1000-lecia  w Otwocku oraz uzyskaniem prawomocnych pozwoleń na realizację zadania informuje:

  Pytania:
  „1. Ilość ogrzewanych budynków i mieszkań?

  Odpowiedzi:

  Ad.1 – Kotłownia Osiedlowa ogrzewa budynki mieszkalne i usługowe w ilości 21szt. oraz lokale mieszkalne i użytkowe w ilości 720szt.

  Zarząd OSM


  Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Otwocku przy ul. Andriollego 54, zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pt: ” Oznakowania poziomego (odmalowanie) 11 (jedenastu) miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych”.

  Szczegóły dotyczące oferty znajdują się po kliknięciu w linki poniżej.

  Ofertę należy złożyć do dnia 16.04.2021 roku do godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Andriollego 54 w sekretariacie  lub przesłać mailowo na adres: sekretariat@otwockasm.com.pl

   

  Administratorem danych osobowych jest Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa, która przetwarza dane osobowe zgodnie z ogólnym rozporządzeniem  o ochronie danych osobowych RODO ( Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych), siedziba administratora; Otwock (05-400), ul. Andriollego 54, numer KRS 0000037902, NIP 5320001742, REGON 000492055, nr tel. (0-22) 779 40 27/28,

  Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i realizacji niniejszej umowy (podstawa z art. 6 ust 1 pkt b RODO);udokumentowania zawartej umowy i jej rozliczenia, na podstawie przepisów prawa podatkowego, rachunkowego (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO); wewnętrznych celów administracyjnych Zamawiającego, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego Zamawiającego będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu umowy. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora możemy przetwarzać do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Pana/Panią sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

  Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej pod adresem www.otwockasm.com.pl oraz w siedzibie administratora.

  Zarząd OSM


   


  Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa zamierza przystąpić do realizacji kolejnego przedsięwzięcia inwestycyjnego „Ługi IX” przy ul. Danuty w Otwocku. Będzie ono polegało na wybudowaniu dwóch nowoczesnych i bardzo funkcjonalnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnym. W każdym budynku powstanie 75 lokali mieszkalnych 1-,2-,3- pokojowych, od 27 do 72 m2, które będą skomunikowane za pomocą cichobieżnych wind z garażem podziemnym, w którym zaprojektowano 43 miejsca postojowe oraz komórki lokatorskie.

  Więcej informacji w linku poniżej. Zapraszamy do kontaktu.

  ogłoszenie nowa inwestycja