Szanowni Państwo,

W związku z trwającym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii oraz coraz większą liczbą przypadków zachorowań na COVID-19 spowodowanych rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, mając na celu Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników Spółdzielni,  zachęcamy Państwa do załatwiania spraw telefonicznie lub drogą elektroniczną.

 

x

  PRZETARG NIEOGRANICZONY!

  Zapraszamy do złożenia oferty w przetargu nieograniczonym na remont kotłowni gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym w Michalinie przy ul. Piłsudskiego 10/2.

  Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Andriollego 54 w Otwocku, w pokoju nr 13.

  Termin składania ofert upływa z dniem 03.08.2020r. do godz. 1400.

  Szczegóły oferty w załącznikach poniżej.

   


  PRZETARG NIEOGRANICZONY!

  Zapraszamy do złożenia oferty w przetargu nieograniczonym na Dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku przy ul. Andriollego 54 w Otwocku.

  Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Andriollego 54 w Otwocku, w pokoju nr 13.

  Termin składania ofert upływa z dniem 5.08.2020r. do godz. 1200.

  Szczegóły oferty w załącznikach poniżej.


  PRZETARG NIEOGRANICZONY!

  Zapraszamy do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie wymiany poziomów i pionów instalacji kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z wykonaniem nowej instalacji c.w.u. oraz z wykonaniem uziemienia w budynkach przy ul. Piłsudskiego 10 blok 2 i blok 5 w Józefowie.

  Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Andriollego 54 w Otwocku, w pokoju nr 13.

  Termin składania ofert upływa z dniem 12.08.2020r. do godz. 1200.

  Szczegóły oferty znajdują się poniżej:


  PRZETARG NIEOGRANICZONY!

  Zapraszamy do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie pięcioletniego przeglądu instalacji elektrycznej oraz pięcioletniego przeglądu budowlanego budynków w zasobach OSM.

  Wymagany termin realizacji zamówienia: do 90 dni od daty podpisania umowy.

  Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Andriollego 54 w Otwocku, w pokoju nr 13.

  Termin składania ofert upływa z dniem 11.08.2020r. do godz. 1200.

  Szczegóły oferty znajdują się poniżej.


  PRZETARG NIEOGRANICZONY!

  OTWOCKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

  Remont balkonów w budynkach OSM

  Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Otwocku przy ul. Andriollego 54

  w pokoju nr 13 lub złożyć do skrzynki podawczej znajdującej się w wejściu do OSM od strony ul. Andriollego 54.

  Termin składania ofert upływa dnia 10.08.2020r. do godz. 1200.

  Załączniki:


  PRZETARG!

  Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg na wykonanie wymiany istniejących opraw oświetleniowych zainstalowanych na klatkach schodowych i korytarzach budynków mieszkalnych wielorodzinnych należących do zasobów OSM na oprawy typu LED wraz z robotami towarzyszącymi.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia /SIWZ/ i załącznikach.

  Termin składania ofert upływa 28.07.2020 o godzinie 10.00. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Andriollego 54 w Otwocku, w pokoju nr 13.


  UWAGA!!! MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ

  budynek nr 1 osiedle „Ługi” w Otwocku, w linku poniżej szczegóły

  Nowa-inwestycja Osiedle Ługi


  Szanowni Państwo,

  Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa oferuje lokale w nowej inwestycji „Ługi VII blok nr 1” w Otwocku. Budowany 5-kondygnacyjny budynek mieszkalny będzie posiadł 35 mieszkań z przynależnymi komórkami lokatorskimi oraz 13 miejsc postojowych w garażu podziemnym. Zadanie inwestycyjne będzie oddane łącznie z towarzyszącą infrastrukturą.

  W ramach inwestycji oferujemy:

  • 10 mieszkań 1-pokojowych o pow. użytkowej 33 m2
  • 15 mieszkań 2-pokojowych o pow. użytkowej 46 – 63 m2
  • 5 mieszkań 3-pokojowych o pow. użytkowej 69,88 m2
  • 5 mieszkań 4-pokojowych o pow. użytkowej 83,49 m2
  • 13 miejsc postojowych w garażu o pow. 12-19 m2

  Wstępny koszt budowy 1m2 pow. użytkowej mieszkania brutto wynosi:

  • lokale mieszkalne o powierzchni większej niż 66 m2 – 5.031,93 zł.
  • lokale mieszkalne o powierzchni mniejszej niż 66 m2 – 5.353,11 zł.

  Koszt budowy 1m2 pow. użytkowej mieszkania zawiera również koszt budowy balkonu, tarasu i komórki lokatorskiej.

  Wkład budowlany (brutto) przypadający na lokal wnoszony będzie w 5 ratach:

  • I rata 10% wkładu – 14 dni od zawarcia umowy o budowę lokalu,
  • II rata 20% wkładu – do dnia 15.03.2020 r.
  • III rata 25% wkładu – do dnia 31.08.2020 r.
  • IV rata 25% wkładu – do dnia 31.01.2021 r.
  • V rata 20% wkładu – do dnia 30.07.2021 r.

  Termin realizacji inwestycji:

  • rozpoczęcie budowy – sierpień 2019 r.
  • zakończenie budowy – sierpień 2021 r.

  Z członkami Spółdzielni nabywającymi lokale zostaną zawarte notarialne umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu wraz z przynależną komórką lokatorską oraz udziałem w części wspólnej nieruchomości.

  Osoby zainteresowane mogą składać oferty w sekretariacie Spółdzielni /pokój nr 13 I piętro/.

  Informacji udziela dział członkowsko-mieszkaniowy pok. 24 i 23 /Tel. 22 779-42-27, e-mail: czlonkowski@otwockasm.com.pl/.

  Rzuty lokali mogą Państwo ściągnąć pod linkiem: https://bit.ly/2NcdHKX