ZAPYTANIE O CENĘ

  Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Otwocku przy ul, Andriollego 54 zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pt:

  „Mycie garaży podziemnych  w budynkach przy Lecha 13, Lecha 15, Danuty 16 i Zygmunta 19 w Otwocku“.

  Opis przedmiotu zamówienia

  Przedmiotem zapytania jest zlecenie usługi polegającej na jednorazowym maszynowym myciu posadzek i bram garaży podziemnych przy użyciu własnych narządzi i środków w następujących budynkach:

  – Lecha 13 o powierzchni 359,75 m2,

  – Lecha 15 o powierzchni 428,17 m2,

  – Danuty 16 o powierzchni 323,00 m2,

  – Zygmunta 19 o powierzchni 662,00 m2.

  Wymagany termin realizacji zamówienia:

  Kryteria jakim będzie kierował się zamawiający przy wyborze oferty:

  • 100% cena.

  Warunki płatności

  • Przelewem z konta zamawiającego w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.

  Niezbędne elementy składanej oferty:

  • Oświadczenie o niezaleganiu wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego.

  Termin, miejsce i sposób przygotowania oferty:

  • Ofertę należy złożyć do dnia 22.04.2024 r. do godziny 1500 w siedzibie zmawiającego Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa, Otwock ul. Andriollego 54, w Sekretariacie lub przesłać mailowo na adres: sekretariat@otwockasm.com.pl
  • Oferta ma być napisana w jeżyku polskim, w sposób czytelny i trwały, a cena ma być wyrażona cyfrowo i słownie.

  Szczegóły wraz z załącznikami znajdują się w załączniku po niżej (należy kliknąć w link):

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny.

  Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami:

  Grzegorz Sitek – tel. 22 779 40 27 w. 26 , mail g.sitek@otwockasm.com.pl