OTWOCKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

  na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego, oznaczonego na planie zagospodarowania literą „B”

  wraz z miejscami parkingowymi w garażu podziemnym oraz przyłączami i infrastrukturą towarzyszącą

  – nazwane zadaniem inwestycyjnym „Ługi IX” na dz. nr ew. 1/11, 1/13, 2/4, 3/11, 3/12, 4/10, 5/10, 6/10, 7/17 z obr. 30

  w Otwocku przy ul. Danuty, zgodnie z Decyzją Nr 598/2020 z dnia 15.06.2020r. o pozwoleniu na budowę.

  Termin składania ofert 20.07.2022r. godz. 12.00.

  Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 13 w budynku Andriollego 54 można przesłać pocztą lub kurierem.

  szczegóły po kliknięciu linki poniżej

  PW T1 zagospodarowaniePW T2 architekturaPW T3 konstrukcja rysunkiPW T3 konstrukcjaPW T4 elektrykaPW T5 wod-kanPW T6 centralne ,PW T7 wentylacja ,PW T8A przyłącze kanalizacji sanitarnejPW T8B przyłącze kanalizacji deszczowejPW T9 wodociąg przebudowa i przyłącze

  Przedmiar Budynek_B czerwiec_2022.prd

  Specyfikacja Zamówienia Bud_B Ługi_IX

  Załącznik Nr 1 do SZ – Formularz ofertowy

  Załącznik Nr 2 do SZ – Wykaz prac

  Załącznik Nr 3 do SZ – Wykaz kadry technicznej

  Załącznik Nr 4 do SZ – Wykaz pracowników

  Załącznik Nr 5 do SZ – Wzór umowy

  Załącznik Nr 6 do SZ – Umowa dzierżawy terenu

  Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

  /-/Zarząd OSM


  OTWOCKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

  wykonanie dokumentacji technicznej dla zespołu budynków mieszkalnych, wielorodzinnych – „Inwestycja Ługi VIII”, usytuowanych zgodnie z założeniami obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania:

  1. a)  ETAP 1 – Wykonanie koncepcji projektowej. Dla zakończenia etapu niezbędne jest uzyskanie akceptacji Zamawiającego dla przedstawionych rozwiązań.
  2. b)  ETAP 2 – Wykonanie projektu budowlanego i przeprowadzenie postępowania administracyjnego prowadzącego do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę  Inwestycji.
  3. c)  ETAP 3 – Wykonanie projektu technicznego oraz projektu wykonawczego wraz z dokumentacją kosztorysową we wszystkich branżach.
  4. d) ETAP 4 – pełnienie nadzoru autorskiego w toku realizacji Inwestycji.

  Termin składania ofert 19.07.2022r. do godz. 15.00

  Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 13 w budynku Andriollego 54 można przesłać pocztą lub kurierem.

  szczegóły po kliknięciu w linki poniżej:

  OSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

  Zarząd OSM


  Przetarg nieograniczony na dostawę i kompleksowe wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z wymianą 10 szt. dźwigów osobowych

  Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę i kompleksowe wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z wymianą 10 szt. dźwigów osobowych w budynkach mieszkalnych znajdujących się

  w zasobach Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej, przy ul. Bema 2, 4, 6 w Karczewie.

  Szczegóły po kliknięciu w linki poniżej. 

  Windy Bema – Specyfikacja Zamówienia

  Windy Bema – Załącznik Nr 1 do SZ – Formularz ofertowy

  Windy Bema – Załącznik Nr 2 do SZ – Wykaz prac

  Windy Bema – Załącznik Nr 3 do SZ – Wzór Umowy

  Windy Bema – Załącznik Nr 4 do SZ – Resurs

  Zapraszamy do składania ofert  w terminie do dnia 06 maja 2022 roku do godziny 15.00 .

  Zarząd Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej