Nasza nowa inwestycja „Ługi IX budynek B” w Otwocku, 5-kondygnacyjny budynek mieszkalny, 75 mieszkań z przynależnymi komórkami lokatorskimi oraz 43 miejsca postojowych w garażu podziemnym. Oferujemy:

11 mieszkań 1-pokojowych o pow. użytkowej 25 – 38,30 m2
39 mieszkań 2-pokojowych o pow. użytkowej 37,70 – 48,30 m2
25 mieszkań 3-pokojowych o pow. użytkowej 52,10 – 72,00 m2

Wstępny koszt budowy 1m2 pow. użytkowej mieszkania brutto wynosi:
– lokale mieszkalne o powierzchni większej niż 66 m2 – 7.988,27 zł.
– lokale mieszkalne o powierzchni mniejszej niż 66 m2 – 8.498,15 zł.

Zapraszamy po szczegółowe informacje pod nr tel; (22) 779 40 27 w.33,34

 

x

   

  Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie rozbiórki 3 szt. ścian obudowania rur spustowych i naprawy narożników ścian zewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Powstańców Warszawy 15, w Otwocku oraz ew. uzyskaniem prawomocnych pozwoleń na realizację zadania. Dokładny zakres prac oraz pozostałe dokumenty znajdują się poniżej, i są dostępne po kliknięciu w linki:

  Termin wykonania robót budowlanych 60 dni od daty podpisania umowy.

  Ofertę należy złożyć w Biurze Zarządu Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Otwocku przy ul. Andriollego 54 w pokoju nr 13 (I piętro) do dnia 20.09.2023 r. godz. 1200.

  Ofertę należy złożyć z zapieczętowanej kopercie z oznaczeniem: „Oferta na wykonanie rozbiórki 3 szt. ścian obudowania rur spustowych i naprawy narożników ścian zewnętrznych – Powstańców Warszawy 15”.

  Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

   


  Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie mocowania ścian osłonowych 3 szt. za pomocą kotew chemicznych wraz z robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym  przy ul. Powstańców Warszawy 15 w Otwocku oraz ew. uzyskaniem prawomocnych pozwoleń na realizację zadania. Dokładny zakres prac w załącznikach poniżej po kliknięciu w linki poniżej:

  Termin wykonania robót budowlanych 60 dni od daty podpisania umowy.

  Ofertę należy złożyć w Biurze Zarządu Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Otwocku przy ul. Andriollego 54 w pokoju nr 13 (I piętro) do dnia 20.09.2023 r. godz. 1200.

  Ofertę należy złożyć z zapieczętowanej kopercie z oznaczeniem: „Oferta na wykonanie mocowania ścian osłonowych 3szt. za pomocą kotew chemicznych – Powstańców Warszawy 15”.

  Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

   


  Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa zaprasza do złożenia ofert  w przetargu nieograniczonym na wykonanie remontu balkonów 3 szt. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Powstańców Warszawy 15 w Otwocku oraz ew. uzyskaniem prawomocnych pozwoleń na realizację zadania. Dokładny zakres prac i pozostałe dokumenty dostępne po kliknięciu w linki poniżej:

  Termin wykonania robót budowlanych 60 dni od daty podpisania umowy.

  Ofertę należy złożyć w Biurze Zarządu Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Otwocku przy ul. Andriollego 54 w pokoju nr 13 (I piętro) do dnia 20.09.2023 r. godz. 1200.

  Ofertę należy złożyć z zapieczętowanej kopercie z oznaczeniem: „Oferta na wykonanie remontu balkonów 3szt. – Powstańców Warszawy 15”.

  Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo  do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

   


   

  Zapraszamy do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie wymiany urządzeń i  nawierzchni na placu zabaw przy budynku Batorego 40A ,wymiany urządzeń  i ogrodzenia na placu zabaw przy budynku Kościuszki 4A oraz wymiany urządzeń na placu zabaw przy ul. Kruczej 3 w Otwocku. 

  Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na każdy plac zabaw osobno.

  Przetarg zostanie przeprowadzony wg wewnętrznego Regulaminu Udzielania Zamówień na dostawy, usługi oraz roboty wykonywane na rzecz OSM.

  Opis przedmiotu zamówienia:

  • Demontaż starych urządzeń
  • Demontaż nawierzchni z EPDM na placu zabaw Batorego 40A
  • Wywóz gruzu
  • Montaż nowej bezpiecznej nawierzchni z EPDM lub gumy (istnieje podbudowa betonowa) na placu zabaw Batorego 40A
  • Montaż nowych urządzeń wg załączników do SZ.
  • Uporządkowanie terenu po zakończeniu prac

  SZCEGÓŁOWY ZAKRES PRAC WRAZ ZE SPECYFIKACJĄ MOŻNA POBRAĆ PO KLIKNIĘCIU W LINKI PONIŻEJ

  Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 13 w budynku Andriollego 54 lub przesłać pocztą.

  Termin składania ofert upływa dnia 29.08.2023r. do godz. 1200.

  OSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

   


   

  Zapraszamy do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie istniejących opraw oświetleniowych zainstalowanych na klatkach schodowych i korytarzach budynków mieszkalnych wielorodzinnych należących do zasobów Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej na oprawy typu LED wraz z robotami towarzyszącymi.

  Przetarg zostanie przeprowadzony wg wewnętrznego Regulaminu Udzielania Zamówień na dostawy, usługi oraz roboty wykonywane na rzecz OSM.

  SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI dostępna po kliknięciu w linki poniżej.

  Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 13 w budynku Andriollego 54 lub przesłać pocztą.

  Termin składania ofert upływa dnia 07.08.2023r. do godz. 1400, OSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

   


  Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa oferuje lokale w nowej inwestycji „Ługi IX budynek B” w Otwocku. Budowany 5-kondygnacyjny budynek mieszkalny będzie posiadł 75 mieszkań z przynależnymi komórkami lokatorskimi oraz 43 miejsca postojowych w garażu podziemnym. Zadanie inwestycyjne będzie oddane łącznie z towarzyszącą infrastrukturą.

  W ramach inwestycji oferujemy:
  11 mieszkań 1-pokojowych o pow. użytkowej 25 – 38,30 m2
  39 mieszkań 2-pokojowych o pow. użytkowej 37,70 – 48,30 m2
  25 mieszkań 3-pokojowych o pow. użytkowej 52,10 – 72,00 m2

  43 miejsca postojowe w garażu o pow. 12,5 m2

  Wstępny koszt budowy 1m2 pow. użytkowej mieszkania brutto wynosi:
  – lokale mieszkalne o powierzchni większej niż 66 m2 – 7.988,27 zł.
  – lokale mieszkalne o powierzchni mniejszej niż 66 m2 – 8.498,15 zł.
  Koszt budowy 1m2 pow. użytkowej mieszkania zawiera również koszt budowy balkonu, tarasu i komórki lokatorskiej.

  Wstępny koszt budowy 1m2 pow. użytkowej miejsca postojowego brutto wynosi 2.419,62 zł.

  Wkład budowlany (brutto) przypadający na lokal wnoszony będzie w 5 ratach:
  – I rata 35% wkładu – 14 dni od zawarcia umowy o budowę lokalu,
  – II rata 20% wkładu – do dnia 30.06.2023 r.
  – III rata 15% wkładu  – do dnia 31.01.2024 r.
  – IV rata 15% wkładu – do dnia 30.05.2024 r.

  – V rata 15% wkładu – do dnia 30.11.2024 r.

  Termin realizacji inwestycji:
  – rozpoczęcie budowy – lipiec 2022 r.
  – zakończenie budowy – grudzień 2024 r.

  Z członkami Spółdzielni nabywającymi lokale zostaną zawarte notarialne umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu wraz z przynależną komórką lokatorską oraz udziałem w części wspólnej nieruchomości.

  Osoby zainteresowane mogą składać oferty w sekretariacie Spółdzielni /pokój nr 13 I piętro/.

  Informacji udziela dział członkowsko-mieszkaniowy pok. 24 i 23 /Tel. 22 779-42-27, e-mail: czlonkowski@otwockasm.com.pl/.