Szanowni Państwo,

Prowadzony jest odczyt podzielników ciepła. Harmonogram z informacjami o godzinach i datach odczytu jest umieszczony na naszej stronie w zakładce aktualności.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny 22 779 40 27 w.11

OSM

 

 

x

Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, iż wobec treści  Art. 8 3 ust. 9 zdanie pierwsze  ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych ( t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 438)  w zw. z art. 45. § 1. Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze  (t.j. Dz. U. z 2021 r. , poz. 648). Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbywanego w częściach w dniach 17, 19, 20, 21, 22, 23 czerwca 2023 w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej na kadencję 2023-2026, nie została skutecznie podjęta.

W związku z zaistniałą sytuacją Zarząd OSM zamierza zwołać kolejne Walne Zgromadzenie Członków OSM celem dokonania skutecznego wyboru Rady Nadzorczej.

 

Otwock, dnia 12.07.2023 r,