RADA NADZORCZA OTWOCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

KADENCJA 2017 – 2020

 1. Kobza Andrzej – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 2. Bąk Tadeusz – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 3. Rogiewicz Andrzej – Sekretarz Rady Nadzorczej
 4. Krysztofiak Józef – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 5. Mazurkiewicz Halina – Przewodnicząca Komisji Techniczno – Eksploatacyjnej
 6. Filipowicz Daniel – Przewodniczący Komisji Organizacyjno – Samorządowej
 7. Makowski Wacław – Przewodniczący Komisji ds. zaległości w opłatach eksploatacyjnych
 8. Cygan Helena
 9. Czajka Krystyna
 10. Grądzki Artur
 11. Kamiński Paweł
 12. Kołodziejczyk Dariusz
 13. Kurek Bogdan
 14. Mazur Zofia
 15. Sikorska Anna
 16. Siewierski Tomasz
 17. Strawiński Mariusz

Przewodniczący Rady Nadzorczej przyjmuje interesantów
w pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 16:00-17:00

 

W związku z ogłoszeniem w dniu 14 marca 2020 roku stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie odwołaniem tego stanu i ogłoszeniem w dniu 20 marca 2020 roku do odwołania stanu epidemii na obszarze RP, wprowadzona została norma prawna, która z mocy ustawy przedłuża kadencję rady nadzorczej, jeżeli kadencja ta upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.