Zadaniem klubów osiedlowych jest działalność edukacyjno-kulturalna, rozrywkowa oraz promocja talentów.
Prowadzone w nich działania skierowane są do wszystkich grup wiekowych.

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

obowiązek informacyjny działalność społeczno-kulturalna OSM


Klauzula informacyjna dla rodziców i opiekuna dziecka

Klauzula informacyjna dorosłego uczestnika zajęć w Klubach

klauzula informacyjna dla odbierającego dziecko z wycieczki