Klub Batory Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej
ul. Batorego 34, 05-400 Otwock, tel. (22) 779-50-97
klub.batory@otwockasm.com.pl

Aktualne informacje znajdziecie Państwo na:

www.facebook.com/KlubBatoryOSM/
www.klub-batory.pl

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 13.00 – 19.00.

Kierownik działu społeczno-wychowawczego:
Anna Pik

W swojej ofercie Klub Batory prowadzi sekcje stałe zajęcia szachowane, taneczne, gimnastyczne, aerobic, plastyczne, ceramiczne, robótki ręczne, it.p .

Członkowie OSM uczestniczący w zajęciach maja zniżkę w odpłatności ok. 15% za miesiąc.

Ponadto Klub Batory proponuje szeroki wachlarz wycieczek turystyczno-krajoznawczych, a także różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych odbywających się zarówno na miejscu, jak i na wyjazdach m.in. wyjścia do kina, teatru, warsztaty dla wszystkich grup wiekowych, spotkania tematyczne, zabawy taneczne. W klubie organizowane są  rokrocznie akcje pn. ferie zimowe oraz wakacje dla dzieci.

Zajęcia sekcji stałych odbywają się w cyklach roku szkolnego- od września do czerwca.