Klub Perła Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej

ul. Sportowa 3, 05-400 Otwock, tel: (22) 779-73-15

klub.perla@otwockasm.com.pl

www.facebook.com/KlubPerlaOSM/

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku

w godzinach 13.00-19.00.

Kontakt: Monika Koc-Dąbała

W swojej ofercie klub ma szeroki wachlarz wycieczek turystyczno-krajoznawczych, a także różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych odbywających się zarówno na miejscu, jak i na wyjazdach m.in. wyjścia do kina, teatru, warsztaty dla wszystkich grup wiekowych, spotkania tematyczne, zabawy taneczne. W klubie organizowane są  rokrocznie akcje pn. ferie zimowe oraz wakacje dla dzieci.

Ponadto  w klubie odbywają się zajęcia stałe zarówno dla dzieci , młodzieży jak i dorosłych m.in. zajęcia gimnastyczne dla pań, gimnastyka dla seniorów, karate, zajęcia plastyczne, zajęcia nauki języka angielskiego, zajęcia ceramiczne, szydełkowe, robótki ręczne i.tp.

Zajęcia sekcji stałych odbywają się w cyklach roku szkolnego- od września do czerwca.