Nr. ewidencyjny nieruchomości.
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2)
Prawo do gruntu
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
BA/B/01
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
Batorego 34A, 34B, 34C.
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
3073,00
Prawo do gruntu:
własność
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
BA/B/02
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
Batorego 36, 38
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
3917,00
Prawo do gruntu:
własność
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
BA/B/03
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
Batorego 36A, 38A, 38C.
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
4411,00
Prawo do gruntu:
własność
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
BA/B/04
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
Batorego 40, 40B
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
4742,00
Prawo do gruntu:
własność
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
BA/B/05
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
Batorego 40A, 40C, 40D, 40E
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
4727,00
Prawo do gruntu:
własność
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
BA/B/06
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
Batorego 42
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
1504,00
Prawo do gruntu:
własność
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
BA/B/07
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
Batorego 42B, 42C
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
1850,00
Prawo do gruntu:
własność
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
BA/B/10
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
Batorego 42A, 42D
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
2900,00
Prawo do gruntu:
własność
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
BA/B/11
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
Batorego garaże od nr 1 do 34
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
1542,00
Prawo do gruntu:
własność
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
BA/B/12
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
Batorego garaże od nr 35 do 70
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
1318,00
Prawo do gruntu:
własność
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
BA/B/09
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
Batorego 34, lokal handlowy
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
1739,00
Prawo do gruntu:
użytkownik wieczysty
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
BA/S/02
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
Batorego, pawilon handlowy Biedronka
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
2032
Prawo do gruntu:
własność
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
BA/S/03
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
Batorego, garaże blaszane
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
1247
Prawo do gruntu:
użytkownik wieczysty,własność, władanie
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
BA/S/04
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
Stacja Trafo przy garażach murowanych
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
89,00
Prawo do gruntu:
użytkownik wieczysty
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
BA/S/05
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
Altanka śmietnikowa na osiedlu
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
185
Prawo do gruntu:
użytkownik wieczysty
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
ZY/B/01
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
Osiedle ZYGMUNTA
Przewoska 20,22
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
11296,00
Prawo do gruntu:
własność
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
ZY/B/02
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
Osiedle ZYGMUNTA
Szkolna 41
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
3000,00
Prawo do gruntu:
własność
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
ZY/B/04
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
Osiedle ZYGMUNTA
Zygmunta 19
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
6885,00
Prawo do gruntu:
własność
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
ZY/B/03
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
Pawilon Handlowy ul. Przewoska
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
288,00
Prawo do gruntu:
użytkownik wieczysty
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
ZY/S/01
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
Stacja TRAFO, Szkolna 41
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
860,00
Prawo do gruntu:
użytkownik wieczysty
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
ZY/S/03
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
Osiedle ZYGMUNTA
Zygmunta 19-droga pożarowa
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
750,00
Prawo do gruntu:
użytkownik wieczysty