Lp.
Nazwisko i imię
Funckcja
Lp.:
1
Nazwisko i imię:
Nowak Krystyna
Funkcja:
Przewodnicząca Rady Osiedla