Nr. ewidencyjny nieruchomości.
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2)
Prawo do gruntu
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
ST/B/01
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
Sportowa 11
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
2520,00
Prawo do gruntu:
własność
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
ST/B/02
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
Sportowa 7
Sportowa 9
Pułaskiego 12b
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
4537,00
Prawo do gruntu:
własność
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
ST/B/03
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
Pułaskiego 12a
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
2889,00
Prawo do gruntu:
własność
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
ST/B/04
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
Sportowa 5
Andriollego 78a
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
5339,00
Prawo do gruntu:
własność
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
ST/B/05
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
Sportowa 3
pawilon handlowy
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
2433,00
Prawo do gruntu:
własność
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
ST/B/06
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
Matejki 5
Matejki 7
Karczewska 49
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
4406,00
Prawo do gruntu:
własność
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
ST/B/07
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
Matejki 5A
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
3138,00
Prawo do gruntu:
własność
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
ST/B/08
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
Sportowa 8
Sportowa 10
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
6485,00
Prawo do gruntu:
własność
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
ST/B/09
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
Karczewska 55,57
Sportowa 12,14
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
12884,00
Prawo do gruntu:
własność
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
ST/B/10
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
Karczewska 59
Sportowa 16,18
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
3428,00
Prawo do gruntu:
własność
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
ST/B/11
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
Matejki 9 - pawilon handlowy
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
5564,00
Prawo do gruntu:
użytkownik wieczysty
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
ST/S/01
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
Trafo I przy Pułaskiego 12a
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
110,00
Prawo do gruntu:
użytkownik wieczysty
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
ST/S/02
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
Droga wewnętrzna od ul. Sportowej
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
322,00
Prawo do gruntu:
użytkownik wieczysty
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
ST/S/03
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
Trafo II przy parkingu ul. Andriollego
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
163,00
Prawo do gruntu:
użytkownik wieczysty
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
ST/S/04
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
Parking
przy ul. Andriollego, teren zielony pomiędzy budynkami, ogrodzenie placu zabaw,
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
4372,00
Prawo do gruntu:
użytkownik wieczysty
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
ST/S/05
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
S-teren niezabudowany, Sportowa/Ślusarskiego
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
2000,00
Prawo do gruntu:
użytkownik wieczysty, własność
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
ST/S/06
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
Trafo III przy Karczewskiej 49
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
142,00
Prawo do gruntu:
użytkownik wieczysty
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
ST/S/07
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
Węzeł grupowy i komin, garaż przy Sportowej 6
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
3354,00
Prawo do gruntu:
użytkownik wieczysty
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
ST/S/08
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
Droga wewnętrzna przy ul. Matejki 5A
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
779,00
Prawo do gruntu:
użytkownik wieczysty
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
ST/S/09
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
Droga wewnętrzna II
od ul. Sportowej do nieruchomości K-S
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
1570,00
Prawo do gruntu:
użytkownik wieczysty