Nr. ewidencyjny nieruchomości.
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2)
Prawo do gruntu
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
SR/B/01
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
Poniatowskiego 4A
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
1029,00
Prawo do gruntu:
własność
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
SR/B/02
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
Poniatowskiego 4, 6
Andriollego 61
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
7908,00
Prawo do gruntu:
własność
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
SR/B/13
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
Andriollego 59
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
1417,00
Prawo do gruntu:
własność
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
SR/B/03
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
Andriollego 49, 51, 53, 55, 57
Poniatowskiego 2A, 2B
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
9081,00
Prawo do gruntu:
własność
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
SR/B/04
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
Poniatowskiego 2C
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
1128,00
Prawo do gruntu:
własność
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
SR/B/06
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
Andriollego 47 z paw. handlowym
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
1412,00
Prawo do gruntu:
własność
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
SR/B/07
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
Poniatowskiego 3, 5
Armii Krajowej 7
Krucza 1, 3
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
2763,00
Prawo do gruntu:
własność
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
SR/B/12
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
Poniatowskiego 1
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
2763,00
Prawo do gruntu:
własność
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
SR/B/14
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
Poniatowskiego 1A
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
1876,00
Prawo do gruntu:
własność
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
SR/B/15
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
Krucza 5
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
1595,00
Prawo do gruntu:
własność
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
SR/B/16
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
Armii Krajowej
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
1029,00
Prawo do gruntu:
użytkownik wieczysty
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
SR/B/08
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
Andriollego 48/50
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
1315,00
Prawo do gruntu:
własność
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
SR/B/09
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
Andriollego 54A
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
1507,00
Prawo do gruntu:
własność
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
SR/B/10
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
Andriollego 54
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
1857,00
Prawo do gruntu:
własność
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
SR/B/11
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
Hoża 9A
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
1185,00
Prawo do gruntu:
własność
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
SR/S/01
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
nieruchomość inwestycyjna Andriollego
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
2757,00
Prawo do gruntu:
użytkownik wieczysty
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
SR/S/02
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
drogi i chodniki, Poniatowskiego
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
2143,00
Prawo do gruntu:
własność, użytkownik wieczysty
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
SR/S/11
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
teren przy Andriollego 55 place, drogi, dojazdy,
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
2949,00
Prawo do gruntu:
własność, użytkownik wieczysty,
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
SR/S/05
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
Teren niezabudowany, Armii Krajowej
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
7536,00
Prawo do gruntu:
użytkownik wieczysta
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
SR/S/06
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
ogród przedszkola, Krucza
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
1317,00
Prawo do gruntu:
użytkownik wieczysty
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
SR/S/08
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
ulica Wspólna i chodnik
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
11,00
Prawo do gruntu:
użytkownik wieczysty
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
SR/S/09
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
droga wewnętrzna i chodnik, Krucza
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
1019,00
Prawo do gruntu:
użytkownik wieczysty
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
SR/S/03
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
Andriollego/Hoża
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
45,00
Prawo do gruntu:
użytkownik wieczysty
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
SR/S/04
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
pawilon handlowy przy Andriollego 54
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
82,00
Prawo do gruntu:
własność
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
WR/B/01
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
Osiedle WRONIA I
Wronia 2,4
Księżycowa 1,3
Karczewska 24
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
6341,00
Prawo do gruntu:
własność
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
WR/B/02
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
Osiedle WRONIA II
Wronia 1,3,5
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
7158,00
Prawo do gruntu:
własność
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
WR/B/03
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
WRONIA I
Garaże Wronia
garaże murowane przy ul. Księżycowej 1A - 9 szt
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
468,00
Prawo do gruntu:
użytkownik wieczysty
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
WR/S/01
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
WRONIA I
droga i zatoka postojowa I od Karczewskiej
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
923,00
Prawo do gruntu:
użytkownik wieczysty
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
WR/S/02
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
WRONIA II
od Karczewskiej, stacja Trafo i droga
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
1148,00
Prawo do gruntu:
użytkownik wieczysty
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
WR/S/03
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
WRONIA II
zatoka postojowa Wronia
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
998,00
Prawo do gruntu:
własność
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
WR/S/04
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
WRONIA I
Stacja Trafo,
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
172,00
Prawo do gruntu:
użytkownik wieczysty