Nr. ewidencyjny nieruchomości.
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2)
Prawo do gruntu
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
MI/B/01
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
Piłsudskiego 10
bl. 4,5,6
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
4183,00
Prawo do gruntu:
własność
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
MI/B/02
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
Piłsudskiego 10
bl.1,2,3
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
4041,00
Prawo do gruntu:
własność
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
MI/B/03
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
Teatralna 7
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
571,00
Prawo do gruntu:
użytkownik wieczysty
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
MI/S/01
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
ujęcie wody, parking przy ul. Piłsudskiego
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
663,00
Prawo do gruntu:
użytkownik wieczysty
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
MI/S/03
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
Droga osiedlowa przy ul. Piłsudskiego
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
1051,00
Prawo do gruntu:
użytkownik wieczysty