Nr. ewidencyjny nieruchomości.
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2)
Prawo do gruntu
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
LK/B/01
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
Sikorskiego 11, 9, 7, 5
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
10789,00
Prawo do gruntu:
własność
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
LK/B/02
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
Sikorskiego 10, 12
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
3360,00
Prawo do gruntu:
własność
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
LK/B/03
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
Sikorskiego 8, 6
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
4168,00
Prawo do gruntu:
własność
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
LK/B/04
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
Sikorskiego 4
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
2693,00
Prawo do gruntu:
własność
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
LK/B/05
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
Maczka 7,9
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
2723,00
Prawo do gruntu:
własność
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
LK/B/06
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
Maczka 2,4,6,8,10
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
8513,00
Prawo do gruntu:
własność
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
LK/B/07
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
Maczka 3,5
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
3003,00
Prawo do gruntu:
własność
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
LK/B/08
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
Bema 2,4,6
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
10738,00
Prawo do gruntu:
własność
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
LK/B/09
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
Andersa 1,3,5,7
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
7379,00
Prawo do gruntu:
własność
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
LK/B/10
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
Andersa 4, 6, 8, 10, 12
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
5858,00
Prawo do gruntu:
własność
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
LK/B/11
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
Roweckiego 1, 3, 5, 7
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
6021,00
Prawo do gruntu:
własność
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
LK/B/12
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
Roweckiego 2 z klubem osiedlowym
Roweckiego 4,6,8,10
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
7121,00
Prawo do gruntu:
własność
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
LK/B/13
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
Roweckiego 1A, pawilon handlowy
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
1725,00
Prawo do gruntu:
użytkownik wieczysty
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
LK/B/15
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
Bema, pawilon handlowy
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
1984,00
Prawo do gruntu:
użytkownik wieczysty
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
LK/B/16
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
Bema 2A, paw. handlowy
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
339,00
Prawo do gruntu:
użytkownik wieczysty
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
LK/S/03
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
teren pomiędzy ul. Sikorskiego a Maczka
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
13145,00
Prawo do gruntu:
użytkownik wieczysty, własność
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
LK/S/05
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
teren pomiędzy ul. Maczka i Andersa z 2 parkingami
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
28165,00
Prawo do gruntu:
użytkownik wieczysty, własność
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
LK/S/07
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
Teren pomiędzy ul. Andresa i Roweckiego
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
10269,00
Prawo do gruntu:
użytkownik wieczysty, własność
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
LK/S/09
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
teren przy ul. Roweckiego
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
14282,00
Prawo do gruntu:
użytkownik wieczysty
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
LK/S/11
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
stacja trafo przy Miziołka
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
236,00
Prawo do gruntu:
użytkownik wieczysty, własność
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
LK/S/12
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
pawilony+parking przy ul. Sikorskiego
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
2319,00
Prawo do gruntu:
użytkownik wieczysty
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
LO/B/01
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
Lecha 7A bud. mieszkalny kl.5-8
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
2142,00
Prawo do gruntu:
własność
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
LO/B/02
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
Lecha 7A - bis bud. mieszkalny kl.1-4
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
2484
Prawo do gruntu:
własność
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
LO/B/03
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
Lecha 9,11
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
2575,00
Prawo do gruntu:
własność
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
LO/B/04
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
Lecha 12
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
2274,00
Prawo do gruntu:
własność
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
LO/B/06
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
Lecha 10
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
1347,00
Prawo do gruntu:
własność
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
LO/B/07
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
Lecha 2,4,6,8
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
7502,00
Prawo do gruntu:
własność
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
LO/B/08
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
Lecha 1,3,5,7
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
5251,00
Prawo do gruntu:
własność
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
LO/B/10
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
Sikorskiego 2
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
1502,00
Prawo do gruntu:
własność
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
LO/B/11
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
Sikorskiego 1,3
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
4863,00
Prawo do gruntu:
własność
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
LO/B/18
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
Danuty 16
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
3896,00
Prawo do gruntu:
własność
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
LO/B/19
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
Lecha 15
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
4020,00
Prawo do gruntu:
własność
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
LO/B/20
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
Lecha 13
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
3860
Prawo do gruntu:
własność
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
LO/B/21
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
Danuty 20
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
3943
Prawo do gruntu:
własność
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
LO/B/22
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
Inwestycja Ługi IX , budynek B
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
3837
Prawo do gruntu:
własność
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
LO/S/06
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
Tereny zielone B-S teren pomiędzy ul. Sikorskiego i ul. Maczka
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
2964
Prawo do gruntu:
użytkownik wieczysty, własność
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
LO/S/07
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
Teren zielony ze stacją Trafo , Lecha
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
5940
Prawo do gruntu:
użytkownik wieczysty, własność
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
LO/S/10
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
parking, plac zabaw i teren zielony przy Lecha (przy Miziołka)
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
7875,00
Prawo do gruntu:
użytkownik wieczysty, własność
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
LO/S/15
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
śmietnik dla budynków Lecha 11 i Lecha 12
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
286
Prawo do gruntu:
użytkownik wieczysty
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
LO /S/13
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
Droga Miziołka-Danuty
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
4154
Prawo do gruntu:
użytkownik wieczysty, własność
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
LO/S/09
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
teren niezabudowany, tereny pod inwestycje
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
68890
Prawo do gruntu:
użytkownik wieczysty, własność
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
KA/S/01
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
Karczewska 40/42,
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
8518,00
Prawo do gruntu:
użytkownik wieczysty w 2/3
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
PO/S/01
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
Poniatowskiego 24
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
4376,00
Prawo do gruntu:
użytkownik wieczysty