Nr. ewidencyjny nieruchomości.
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2)
Prawo do gruntu
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
KM/B/01
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
Pułaskiego 4, 6, 8
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
5727,00
Prawo do gruntu:
własność
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
KM/B/02
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
Kmicica 5
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
1512,00
Prawo do gruntu:
własność
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
KM/B/03
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
Kmicica 3
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
1855,00
Prawo do gruntu:
własność
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
KM/B/04
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
Kmicica 7
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
2042,00
Prawo do gruntu:
własność
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
KM/B/05
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
Filipowicza 1, 3, 5, 7
Kmicica 9
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
10852,00
Prawo do gruntu:
własność
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
KM/B/06
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
Garaże murowane Kmicica 11 i 11A - 23 szt.
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
1328,00
Prawo do gruntu:
użytkownik wieczysty
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
KM/B/07
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
garaże murowane Kmicica 1 i 1A - 12 szt.
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
697,00
Prawo do gruntu:
użytkownik wieczysty
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
KM/B/11
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
garaże murowane Kmicica 7A - 3 szt.
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
93,00
Prawo do gruntu:
użytkownik wieczysty
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
KM/S/01
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
Droga wewnętrzna I przy Kmicica 3
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
1018,00
Prawo do gruntu:
użytkownik wieczysty
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
KM/S/02
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
Droga wewnętrzna II od ul. Pułaskiego
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
842,00
Prawo do gruntu:
użytkownik wieczysty
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
KM/S/05
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
nieruchomość inwestycyjna przy ul. Kmicica 5
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
2013,00
Prawo do gruntu:
użytkownik wieczysty, własność
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
KM/S/06
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
Droga wewnętrzna III przy ul. Kmicica 7
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
995,00
Prawo do gruntu:
użytkownik wieczysty
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
KM/S/07
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
nieruchomość inwestycyjna Filipowicza
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
1269,00
Prawo do gruntu:
użytkownik wieczysty
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
KM/S/08
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
Ulica, chodniki przy ul. Kmicica
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
888,00
Prawo do gruntu:
własność
Nr. ewidencyjny nieruchomości.:
KM/S/09
Wykaz budynków w nieruchomości/położenie:
Stacja TRAFO przy ul. Kmicica 7
Powierzchnia gruntu w nieruchomości (w m2):
140,00
Prawo do gruntu:
użytkownik wieczysty