Szanowni Państwo,

W związku z trwającym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii oraz coraz większą liczbą przypadków zachorowań na COVID-19 spowodowanych rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, mając na celu Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników Spółdzielni,  zachęcamy Państwa do załatwiania spraw telefonicznie lub drogą elektroniczną.

 

x

PRZETARG NIEOGRANICZONY!

Zapraszamy do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie wymiany poziomów i pionów instalacji kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z wykonaniem nowej instalacji c.w.u. oraz z wykonaniem uziemienia w budynkach przy ul. Piłsudskiego 10 blok 2 i blok 5 w Józefowie.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Andriollego 54 w Otwocku, w pokoju nr 13.

Termin składania ofert upływa z dniem 12.08.2020r. do godz. 1200.

Szczegóły oferty znajdują się poniżej:

SIWZ wymiana pionów wod-kan.

przedmiar wod-kan. blok 5.prd.

przedmiar wod- kan blok 2.prd.

Umowa na wymianę wod-kan.