Szanowni Państwo,

W związku z trwającym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii oraz coraz większą liczbą przypadków zachorowań na COVID-19 spowodowanych rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, mając na celu Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników Spółdzielni,  zachęcamy Państwa do załatwiania spraw telefonicznie lub drogą elektroniczną.

 

x

Zapraszamy do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie pięcioletniego przeglądu instalacji elektrycznej oraz pięcioletniego przeglądu budowlanego budynków w zasobach OSM.

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 90 dni od daty podpisania umowy.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Andriollego 54 w Otwocku, w pokoju nr 13.

Termin składania ofert upływa z dniem 11.08.2020r. do godz. 1200.

Szczegóły oferty znajdują się w załącznikach poniżej.

SIWZ Przeglądy budynków

Wzór umowy przeglądy budynków

Załącznik 1a Formularz cen jednostkowych budowlany

Załącznik 1a Formularz cen jednostkowych elektryczny

Załącznik 3 Wykaz budynków -budowlanka

Załącznik 3a Wykaz budynków elektryka

Załączniki nr 1, 2, 2a do SIWZ