Uaktywnij Flash Player!!!
Uaktywnij Flash Player!!!
19.06.2019
Przetarg nieograniczony - Wymiana nawierzchni chodników na osiedlu Ługi w Karczewie 12.06.2019
Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu parkingu i chodników ulicy Kruczej oraz parkingu ulicy Andriollego 31.05.2019
Przetarg nieograniczony na wykonanie "Wymiany opraw oświetleniowych na oprawy typu LED w budynkach OSM" 28.05.2019
Harmonogram odczytów podzielników ciepła - Czerwiec 2019. 09.05.2019
Oświadczenie dotyczące nailczenia opłat za lokal 02.04.2019
Sprzedaż likwidowanych materiałów remontowo-budowlanych. 26.03.2019
Od 1.04.2019 r uległy zmianie opłaty za wywóz nieczystości w Otwocku i Józefowie  
 
  
Przetargi wykonawcze


19 czerwca 2019

Przetarg nieograniczony - Wymiana nawierzchni chodników na osiedlu Ługi w Karczewie12 czerwca 2019

Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie:

  • Remontu około 760 m2 parkingu, 215 m2 chodników (zaplecze budynku Poniatowskiego 1) od ulicy Kruczej w Otwocku wraz z robotami towarzyszącymi.
  • Remontu około 405 m2 parkingu przy ulicy Andriollego 54, 54A i 48/50 w Otwocku wraz z robotami towarzyszącymi.

Termin składania ofert upływa z dniem 26.06.2019.r. do godz. 1200.31 maja 2019

Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg na wykonanie wymiany opraw oświetleniowych na klatkach schodowych na oprawy typu LED wraz z robotami towarzyszącymi we wskazanych budynach należących do zasobów OSM

Termin składania ofert upływa w dniu 19.06.2019r. o godzinie 10.00

Ofertę nalezy złożyć w kopercie z napisem: "Oferta na wymianę opraw oświetleniowych" w biurze Spółdzielni ul. Andriollego 54 pok. 13

Przetarg jest prowadzony zgodnie z "Regulaminem udzielania zamówień na dostawy, usługi oraz roboty budowlane wykonywane na rzecz OSM".

OSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 
 
Copyright (c) 2008 KW
All rights reserved