Uaktywnij Flash Player!!!
Uaktywnij Flash Player!!!
23.04.2019
Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokalu mieszkalnego przy ul. Danuty 16 w Otwocku 19.04.2019
Harmonogram odczytów podzielników ciepła - Maj 2019. 02.04.2019
Sprzedaż likwidowanych materiałów remontowo-budowlanych. 29.03.2019
Nowe regulaminy: rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości, użytkowania terenów przylegających do budynków 29.03.2019
Przetarg na wymianę istniejących opraw oświetleniowych 26.03.2019
Od 1.04.2019 r uległy zmianie opłaty za wywóz nieczystości w Otwocku i Józefowie  
 
  
Uchwały


UWAGA ! Od 1.04.2019 r uległy zmianie opłaty za wywóz nieczystości w Otwocku i Józefowie na podstawie uchwał Rad Miasta Otwocka i Józefowa

  • Uchwała Rady Miasta Otwocka nr VII/61/19 z dnia 7.03.2019r w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

    Załącznik

  • Uchwała Rady Miasta Józefowa nr 51/VIII/2019 z dnia 5.03.2019r w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

    Załącznik
 
Copyright (c) 2008 KW
All rights reserved