Szanowni Państwo,

Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Otwocku przy ul. Andriollego 54,  zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pt: Mycie i dezynfekcja pojemników na odpady komunalne w altanach śmietnikowych na terenie osiedli Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej położonych w Otwocku, Karczewie i Michalinie.

szczegóły znajdują się po kliknięciu w link poniżej

 

Ofertę należy złożyć do dnia 08.07.2022 do godziny 15.00 w siedzibie zamawiającego w Sekretariacie siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Otwocku ul. Andriollego 54, lub przesłać emailowo na adres: sekretariat@otwockasm.com.pl

 

Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami to P. Grzegorz Sitek tel. 22 779 40 27 w.26, email: g.sitek@otwockasm.com.pl