Szanowni Państwo,

W związku z trwającym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii oraz coraz większą liczbą przypadków zachorowań na COVID-19 spowodowanych rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, mając na celu Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników Spółdzielni,  zachęcamy Państwa do załatwiania spraw telefonicznie lub drogą elektroniczną.

 

x

Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg nieograniczony  na wykonanie wymiany istniejących opraw oświetleniowych zainstalowanych na klatkach schodowych i korytarzach budynków mieszkalnych wielorodzinnych należących do zasobów OSM na oprawy typu LED wraz z robotami towarzyszącymi.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia /SIWZ/ i załącznikach.