Szanowni Państwo,

W związku z trwającym  stanem epidemii oraz liczbą przypadków zachorowań na COVID-19 spowodowanych  koronawirusem, mając na celu Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników Spółdzielni,  zachęcamy Państwa do załatwiania spraw telefonicznie lub drogą elektroniczną.

x

Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg na kompleksowe sprzątnie i utrzymanie w czystości na osiedlu „Śródmieście” w obrębie przy ul. Poniatowskiego, Kruczej, Armii Krajowej i Wspólnej. 

Szczegóły w linkach poniżej.

Przetarg na sprzątanie Osiedla Śródmieście formularz cenowy

Przetarg na sprzątanie formularz cenowy

szczegóły ogłoszenia o przetargu na sprzątanie

Ofertę należy składać w zalakowanej kopercie z napisem „Sprzątanie osiedla Śródmieście” w sekretariacie OSM, Otwock ul. Andriollego 54 (pok. nr 13, I piętro) do dnia 22 stycznia 2021 r. do godziny 15:00.

Szczegółowe informacje oraz SIWZ można uzyskać w Dziale Eksploatacji OSM pok. 16 tel. 779-37-46 oraz Administracji osiedla Śródmieście tel. 779-40-27 wew. 50  Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.