Uaktywnij Flash Player!!!
Uaktywnij Flash Player!!!
07.02.2018
Przetarg nieograniczony na wykonanie placów zabaw wraz z dostawą urządzeń na Osiedlach Kmicica i Ługi w Otwocku. 07.02.2018
Przetarg nieograniczony na wykonanie parkingu przy ul. Wroniej w Otwocku. 25.01.2018
Przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego w budynku przy ul. Warszawskiej 11/13 w Otwocku 08.11.2017
Oferta mieszkań w nowej inwestycji na oś. Ługi  
 
  
Ogłoszenie


7 lutego 2018

Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie parkingu przy ul. Wroniej w Otwocku.

Przetarg zostanie przeprowadzony wg wewnętrznego Regulaminu Udzielania Zamówień na dostawy, usługi oraz roboty wykonywane na rzecz OSM.

Opis przedmiotu zamówienia:

 • Szczegółowy opis prac zawiera projekt i opis techniczny oraz przedmiar prac będące załącznikami do niniejszego SIWZ.

Przed złożeniem oferty Wykonawca zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w terenie. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego 05-400 OTWOCK ul. Andriollego 54 w pokoju nr 13.

Termin składania ofert upływa dnia 02.03.2018r godz. 12.00.

7 lutego 2018

Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie placów zabaw wraz z dostawą urządzeń na Osiedlach Kmicica i Ługi w Otwocku.

Przetarg zostanie przeprowadzony wg wewnętrznego Regulaminu Udzielania Zamówień na dostawy, usługi oraz roboty wykonywane na rzecz OSM.

Opis przedmiotu zamówienia:

 • Szczegółowy opis prac zawiera projekt i opis techniczny oraz przedmiar prac będące załącznikami do niniejszego SIWZ.

Przed złożeniem oferty Wykonawca zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w terenie. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego 05-400 OTWOCK ul. Andriollego 54 w pokoju nr 13.

Termin składania ofert upływa dnia 02.03.2018r godz. 12.00.25 stycznia 2018

Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Otwocku przy ul. Andriollego 54, ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego w budynku przy ul. Warszawskiej 11/13 w Otwocku. Przedmiotowy lokal o pow. 44,40m2 usytuowany jest na I piętrze.

Spółdzielnia nie partycypuje w kosztach remontu i przystosowania lokalu do zamierzonej działalności gospodarczej.

Oferta winna zawierać:

 1. określenie podmiotu składającego (nazwę i adres oferenta, wypis z rejestru sądowego lub z ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej, imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu),
 2. oświadczenie o nie zaleganiu w podatkach,
 3. oświadczenie, że zapoznano się z regulaminem wynajmu lokali użytkowych – regulamin dostępny na stronie www.otwockasm.com.pl,
 4. określenie przedmiotu oferty, rodzaj prowadzonej działalności,
 5. proponowana wysokość czynszu najmu w zł/m2 netto, bez opłat za media,
 6. propozycję okresu wypowiedzenia, nie krótszy niż jeden miesiąc,

Oferty należy złożyć w zalakowanej kopercie z napisem: Przetarg na lokal Warszawska 11/13 w sekretariacie Spółdzielni (pokój Nr 13, I piętro) do dnia 09.02.2018r. do godz 1500

Szczegółowe informacje można uzyskać w dz. Eksploatacji OSM przy ul. Andriollego 54 w Otwocku, pokój nr 16, tel. /22/779-37-46 lub w administracji osiedla 1000-lecia tel. /22/779-25-70.8 listopada 2017

Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa oferuje lokale w nowej inwestycji „Ługi VII blok nr 2” w Otwocku. Budowany 5-kondygnacyjny budynek mieszkalny będzie posiadł 40 mieszkań z przynależnymi komórkami lokatorskimi oraz 15 miejsc postojowych w garażu podziemnym. Zadanie inwestycyjne będzie oddane łącznie z towarzyszącą infrastrukturą.

W ramach inwestycji oferujemy:

 • 10 mieszkań 1-pokojowych o pow. użytkowej 35 - 40 m2
 • 20 mieszkań 2-pokojowych o pow. użytkowej 47 – 54 m2
 • 10 mieszkań 3-pokojowych o pow. użytkowej 66 – 77 m2
 • 15 miejsc postojowych w garażu o pow. 13-19 m2

Wstępny koszt budowy 1m2 pow. użytkowej mieszkania brutto wynosi:

 • parter – 4.533,95 zł.
 • I i II piętro – 4.915,73 zł.
 • III piętro – 4.772,52 zł
 • IV piętro – 4.724,78 zł.

Koszt budowy 1m2 pow. użytkowej mieszkania zawiera również koszt budowy balkonu, tarasu i komórki lokatorskiej.

Wstępny koszt budowy 1m2 pow. użytkowej miejsca postojowego brutto wynosi 1.359,15 zł.

Wkład budowlany (brutto) przypadający na lokal wnoszony będzie w 5 ratach:

 • I rata 10% wkładu – 14 dni od zawarcia umowy o budowę lokalu,
 • II rata 20% wkładu – do dnia 15.03.2018 r.
 • III rata 25% wkładu – do dnia 30.06.2018 r.
 • IV rata 25% wkładu - do dnia 28.02.2019 r.
 • V rata 20% wkładu – do dnia 30.06.2019
 • Termin realizacji inwestycji:

  • rozpoczęcie budowy – listopad 2017 r.
  • zakończenie budowy – lipiec 2019 r.

  Z członkami Spółdzielni nabywającymi lokale zostaną zawarte notarialne umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu wraz z przynależną komórką lokatorską oraz udziałem w części wspólnej nieruchomości.

  Osoby zainteresowane mogą składać oferty w sekretariacie Spółdzielni /pokój nr 13 I piętro/.

  Informacji udziela dział członkowsko-mieszkaniowy pok. 24 i 23 /Tel. 22 779-42-27, e-mail: czlonkowski@otwockasm.com.pl/.

  Rzuty lokali

  Inwestycje
   
  Copyright (c) 2008 KW
  All rights reserved